دکترحسین قوه ندوشن
متخصص بیماریهای قلب و عروق
حسین قوه ندوشن متخصص بیماری های قلبی و عروقی یکی از پزشکان حاذق ندوشن می باشد و علیرغم اینکه ساکن تهران می باشد و در یکی از بیمارستان های پایتخت مشغول خدمت می باشد هر از چندگاهی به زادگاه خود،شهر ندوشن سفر می نماید و بیماران قلبی این منطقه را بصورت رایگان، ویزیت می کند.
آنژیوگرافی کرونر
آنژیوگرافی عروق محیطی
اکوکاردیوگرافی
تست ورزش
هولترمانیتورینگ